To so možnosti, kako z Resno igro lahko spoznate flow stanje

Predavanja RI Flow

PREDAVANJE − prvi zmenek s flow stanjem

Poteka v obliki interaktivnega predavanja, kjer udeleženci spoznajo: kaj je to flow stanje, kaj ga definira, zakaj je za nas in kvaliteto našega življenja in dela pomembno, kaj so glavni sprožilci in zaviralci in kaj so prvi koraki, da sami večkrat lahko dosežemo to stanje.

Trajanje

TRAJANJE

max. 2h

Udeleženci

UDELEŽENCI

max. 100

LSP metoda

LSP-METODA

DA
individualno delo
(osnovni LSP-seti Lego kock)

Zaključki

ZAKLJUČKI

– osnovno poznavanje flow stanja
– opredelitev primarnega in sekundarnega flow stanje vsakega udeleženca

RI Flow Denarnica

DELAVNICA − flow in skupinsko delo

Na delavnici se udeleženci najprej spoznajo z osnovami flow stanja in LSP-metode, potem pa gradimo na individualnem in tudi na skupinskem potencialu, ki nas pripelje  do rešitev, kako vsak izmed udeležencev in tudi ekipa kot celota lahko večkrat vstopa v flow stanje ter tako dvigne nivo zadovoljstva z delom in življenjem na sploh.

Trajanje

TRAJANJE

4h – 8h
(max. 1 delovni dan)
+ 1.5h zaključki
Udeleženci

UDELEŽENCI

max. 20

LSP metoda

LSP METODA

DA
skupinsko delo
(veliki LSP-seti
Lego kock)

Zaključki

ZAKLJUČKI

– osnovno poznavanje flow stanja,
– opredelitev primarnega in sekundarnega flow stanje vsakega posameznika,
– spoznavanje flow kroga,
– identifikacija sprožilcev in zaviralcev flow stanja,

– identifikacija rešitev za dosego več flow stanja.

RI Flow Program

PROGRAM − flow v bolj poglobljeni obliki

Program temelji na predpostavki, da je za bolj korenite in trajne spremembe potreben postopen pristop in postopno uvajanje novih rešitev, zato je v program vključen niz delavnic v časovnem obdobju 6 tednov, v tem času pa različne koncepte, pomembne za maksimizacijo flow stanja v življenju posameznika, odkrivamo in dodajamo postopoma. Udeleženci programa imajo tako več časa, da različne ideje lahko preizkusijo tudi že med programom in vključijo v svojo dnevno in tedensko rutino.

Trajanje

TRAJANJE

6 tednov
(2-4 ure delavnic/teden)
+
zaključno poročanje
3h

Udeleženci

UDELEŽENCI

max. 20

LSP metoda

LSP METODA

DA
skupinsko delo
(veliki LSP-seti
Lego kock)
+
individualno delo
(osnovni LSP-seti
Lego kock)

Zaključki

ZAKLJUČKI

– osnove pozitivne psihologije,
– osnovno poznavanje flow stanja,
– opredelitev primarnega in sekundarnega flow stanje vsakega posameznika,
– spoznavanje flow kroga,
– identifikacija sprožilcev in zaviralcev flow stanja,
– identifikacija rešitev za dosego več flow stanja,
– oblikovanje individualne tedenske rutine,
– zasnova poti do mojstrstva za vsakega udeleženca.

Svetovanje

SVETOVANJE − flow po izbiri

Individualno svetovanje se oblikuje po potrebi; vanj lahko vključimo različne aktivnosti, ki so del vsebin Resne igre. Taka oblika sodelovanja je namenjena predvsem:

Ikona Zvezda

posameznikom, ki bi želeli izboljšati svoje delovanje, dvigniti nivo produktivnosti pri delu in zadovoljstvo v življenju na sploh;

Ikona Zvezda

direktorjem podjetij ali vodjem ekip znotraj podjetij, ki bi želeli bolje povezati svoje zaposlene, jim predstaviti nov pogled na delo ter dvigniti produktivnost in zadovoljstvo pri delu;

Ikona Zvezda

HR managerjem, ki želijo med svoje kolege pripeljati nov pristop, sveže ideje in tudi bolje spoznati svoj kolektiv skozi prizmo odnosa do flow stanja.