Ozadje LEGO® SERIOUS PLAY® metode

LSP metodologija je močno orodje, ki je bilo oblikovano z namenom, da spodbudi inovativnost in izboljša poslovanje. Na podlagi raziskav, ki kažajo, da kombinacija oblikovanja z rokami in razmišljanja pripelje do bolj razdelanega in poglobljenega razumevanje sveta ali poslovnega okolja.

“O človeku lahko izveš več, če se z njim igraš eno uro, kot pa če se z njim pogovarjaš celo življenje” – Platon

V svojem bistvu gre pri LSP za reševanje kompleksnih izzivov skozi grajenje modelov iz LEGO kock. Metafore, ki jih modeli predstavljajo, služijo kot temelj za pogovor znotraj skupine, deljenje znanja in spodbujajo kreativnost in inovativnost pri iskanju unikatnih rešitev.

Metoda bazira na temeljnih prepričanjih o vodenju in organizacijah:

  • Vodje nimajo vseh odgovorov. Njihov uspeh je odvisen od sprejemanja vseh mnenj v sobi.
  • Ljudje po naravi želimo prispevati, biti del nečesa večjega in si to tudi lastiti.
  • Dopustiti vsakemu članu, da prispeva in se izrazi, vodi v bolj vzdržen poslovni model organizacije.
  • Prepogosto ekipe ne delujejo optimalno in puščajo znanje članov neizkoriščeno.
  • Živimo v svetu, ki ga najbolj opišemo kot kompleksnega in prilagodljivega.

Temeljni proces znotraj znotraj  LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije je sestavljen iz 4 elementov:

  1. Vprašanje: Povezovalec specifično za vsako skupino zastavi vprašanje, ki nima očitne ali enotne rešitve.
  2. Sestavljanje: Vsak izdela svoj model na poglasi lastnega znanja in domišlije in oblikujejo zgodbo, ki jo model predstavlja.
  3. Zgodba: Vsak nato deli zgodbo, ki jo sestavljen model predstavlja, z ostalimi udeleženci.
  4. Refleksija: Ostali udeleženci se lahko na vsak model navežejo in razjasnejo, kakšno zgodbo model predstavlja.

Kakšne izzive rešuje LEGO® SERIOUS PLAY®?

Vsaka delavnica je prilagojena, unikatna in rešuje točno določen izziv podjetja ali skupine. Posvetovanje s povezovalcem pred izvedbo je ključno in nujno.