Home

Več flowa,
več življenja

Flow stanje je nova perspektiva življenja, ki vodi v več zadovoljstva pri delu in v življenju. Je nov pogled na to, kar delamo in kako živimo.

Lahko se naučimo, kako biti večkrat in dlje v flow stanju. To ponuja Resna igra – Več flow stanja pri delu in življenju na sploh.


V resnici flow stanje predstavlja velik del našega življenja

Definicija: ,,Flow je optimalno stanje človeške zavesti, ko se najbolje počutimo in tudi najbolj produktivno delujemo.” – Steven Kotler – Flow Research Collective

Gre za stanje, ko postanemo najboljša verzija samega sebe in se počutimo najbolj živo, aktivno in zadovoljno.

Sem Jaka Oman, avtor programa Resna igra, ki je nastal na podlagi izkušenj iskanja flow stanja v vsem življenju, izvajanja strateških delavnic in predavanj v celotni karieri. Največ razumevanja o flow stanju sem pridobil s programi organizacij Flow Research Collective in Flow Genome Project.

The Flow research colective
Flowgenome project logo

Resna igra ponuja različne vsebine, ob katerih posamezniki spoznajo flow stanje, ga odkrijejo pri sebi in se naučijo, kako v življenje prinesti še več teh noro dobrih občutij.
Gre za nov pogled na življenje (skozi flow), ki nam pomaga sprejemati odločitve, te pa bodo pozitivno vplivale na naše zadovoljstvo z delom, našo učinkovitost in produktivnost, na srečo in večje zadovoljstvo v življenju.

Predavanja

Predavanja

Delavnice

Delavnice

Program

Program

Svetovanje

Svetovanje

MOČNO PODPORNO ORODJE -
METODA LEGO® SERIOUS PLAY®

Vsi programi Resne igre se izvajajo v kombinaciji z metodo LEGO® SERIOUS PLAY® in Lego kockami, s katerimi udeleženci gradijo modele, ki nam pomagajo pri odkrivanju flow stanja. Ta metoda:

POMEMBNOST FLOW STANJA PRI NAŠEM DELU IN NAŠEM ŽIVLJENJU

Prinaša več kreativnosti, ki je gotovo najbolj pomembna veščina
21. stoletja

Kreativnost

Delovna produktivnost posameznikov se lahko poveča
za 500 %

Delovna produktivnost

Možgani v flow stanju se učijo tudi
do 450 %
hitreje

Učenje