Flow stanje in LSP-metoda 
se imata zelo rada 😉


To je metoda, ki temelji na flow stanju in dvigne našo kreativnost in produktivnost

LSP-metoda je močno orodje, ki je bilo oblikovano z namenom, da bi spodbudilo inovativnost in reševanje različnih problemov. Na podlagi raziskav, ki kažejo, da kombinacija oblikovanja z rokami in razmišljanja pripelje do bolj razdelanega in poglobljenega razumevanje sveta ali poslovnega okolja, je metoda danes po vsem svetu uporabljena za iskanje vprašanj na najbolj abstraktna strateška vprašanja.

,,O človeku lahko izveš več, če se z njim igraš eno uro, kot pa če se z njim pogovarjaš vse življenje.'' (Platon)

V svojem bistvu gre pri LSP-metodi za reševanje kompleksnih izzivov skozi grajenje modelov iz Lego kock. Metafore, ki jih modeli predstavljajo, služijo kot temelj za pogovor znotraj skupine, deljenje znanja ter spodbujajo kreativnost in inovativnost pri iskanju unikatnih rešitev.

Metoda temelji na temeljnih prepričanjih o vodenju in organizacijah:

– Vodje nimajo vseh odgovorov. Njihov uspeh je odvisen od sprejemanja vseh mnenj v ekipi.

– Ljudje po naravi želimo prispevati, biti del nečesa večjega in si to tudi lastiti.

– Dopustiti vsakemu članu, da prispeva in se izrazi, vodi v bolj vzdržen poslovni model organizacije.

– Prepogosto ekipe ne delujejo optimalno in puščajo znanje članov neizkoriščeno.

– Živimo v svetu, ki ga najbolj opišemo kot kompleksnega in prilagodljivega.

 

Lego Serious Play

Temeljni proces znotraj LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije je sestavljen iz 4 elementov:

  1. Vprašanje: Povezovalec specifično za vsako skupino zastavi vprašanje, ki nima očitne ali enotne rešitve.
  2. Sestavljanje: Vsak izdela svoj model na podlagi lastnega znanja in domišljije ter oblikuje zgodbo, ki jo model predstavlja.
  3. Zgodba: Vsak nato zgodbo, ki jo sestavljeni model predstavlja, deli z ostalimi udeleženci.
  4. Refleksija: Ostali udeleženci se lahko na vsak model navežejo in razjasnijo, kakšno zgodbo model predstavlja.

Flow stanje in LEGO® SERIOUS PLAY® metoda sta idealen par

Flow stanje je specifično za vsakega posameznika, kar pomeni, da vsak na drugačen način in preko povsem različnih aktivnosti vstopa v to stanje. Sestavljanje modelov iz kock preko LSP-metode pa omogoči, da aktiviramo večji del svojih možganov in tako dostopamo do svojega zavednega in podzavednega znanja. Običajno se zavedamo le 5−10 % svojih aktivnosti in misli v možganih, kar pomeni, da obstaja še ogromno neizkoriščenega potenciala. Metoda LSP iz nas potegne več misli, ki so zakopane globlje v naši zavesti − tako lahko preko izražanja skozi modele pridemo do boljših odgovorov o sebi in lažje spoznamo, kaj za vsakega izmed nas pomeni flow in kako lahko najlažje pridemo do tega željenega stanja in vstopimo vanj.