Flow stanje je gotovo
najboljše stanje naše
zavesti!

Flow stanje je z nami že od vedno, le dolgo nismo vedeli, kaj to je in kako ga imenovati

Flow stanje je v 70. letih prejšnjega stoletja utemeljil ameriški psihologi madžarskih korenin dr. Mihaly Csikszentmihalyi. On in njegova ekipa Univerze v Chicagu so opravili več kot 10.000 intervjujev z ljudmi iz različnih kultur, ras, družbenih slojev in poklicev. Zanimalo jih je, kdaj se v življenju najbolje počutijo in kakšne aktivnosti jih resnično naredijo zadovoljne. Stanje največjega zadovoljstva je poimenoval flow.

Flow stanje opredeljujejo:

Govorimo o stanju, ko celotno doživljanje
postane fluidno in teče zvezno. Od tod tudi
ime flow oz. tok (v slovenščini zanos).

Primer Flow-a

FLOW STANJE SKOZI ZGODOVINO

V svojih mislih so pred 1970 o flow stanju posredno govorili že veliki misleci našega časa. Ta razmišljanja so bila tudi inspiracija za raziskovanje in so danes tudi temelj za razumevanje flow stanja, na katerih temelji tudi program Resne igre.

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche
1844 – 1900

Uber mensch – super človek,
Reusch – flow
Volja po moči

William James

William James
1842 – 1910

Moč lastne volje, pomembnost lastnega živčnega sistema

Carl G. Jung

Carl G. Jung
1908 – 1970

Kolektivno,
podzavedno,
znanje, arhetipi

Carl G. Jung

Abraham Maslow
1908 – 1970

Samoaktualizacija in 
stanja vrhunskega 
delovanja

Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi
1934 – 2021

Dokazal, definiral in uveljavil
flow stanje. Največja raziskava
flow stanja na svetu

FLOW STANJE IN NEVRO ZNANOST

Poleg psihologije je flow stanje v zadnjih 10 letih definirala tudi nevroznanost. Na ravni posameznika oz. njegovega doživljanja se flow stanje med posamezniki lahko popolnoma razlikuje, zato je to stanje v realnosti zelo unikatna izkušnja. Nevroznanost je ugotovila, da se v flow stanju v naših možganih dogajajo praktično enaki procesi:

Prefrontalni Cortex

Prefrontalni korteks, kjer se izvajajo najvišje kognitivne funkcije, se ugasne.

Nevro Kemija

Možgane preplavijo nevrokemikalije, ki izboljšajo naše počutije: dopamin, serotonin, noradrenalin, anadamid in endorfini, včasih mogoče tudi oksitocin.

Nevro Elektrika

Možganski valovi valovijo v frekvencah gama in theta, kar je enako meditaciji.

OSTALI VIRI ZNANOSTI O FLOW STANJU

Vsebine Resne igre so bile poleg ključnih mislecev in teoretikov o flow stanju osnovane na ugotovitvah mnogih organizacij in znanstvenikov, ki so svoje kariere posvetili flow stanju ali sorodnim temam.

Logotipi Vir Flow-a